Al Lab 0-6, ho fem bé

Protocol específic per a l’activitat educativa que duu a terme el Lab 0-6

El Lab 0-6, centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats, disposa d’un protocol propi per garantir la seguretat dels infants i les famílies que participen en les seves activitats, tant dins com fora del centre.