Aquí ho fem bé

A la FUB-UManresa actuem amb responsabilitat
per prevenir el contagi per CoViD-19.

 

La Fundació Universitària del Bages (campus Manresa de la UVic-UCC) ha posat en marxa diferents mesures de prevenció i actuació davant de possibles contagis per CoViD-19 per tal de protegir la seva comunitat i tots aquells que fan ús de les seves instal·lacions. Són mesures alineades amb les recomanacions i directrius que fixen les autoritats sanitàries.

Aturar la propagació de la malaltia només és possible amb l’actuació responsable de tothom. Respectar les normes que, de manera excepcional, s’han establert durant la durada de l’emergència sanitària és la manera de contribuir individualment al benestar i la seguretat col·lectiva.

MANTENIM LA DISTÀNCIA FISICA D'1,5M

Respectem unna distància física mínima d’1,5 metres a l’hora d’interactuar amb altres persones, ja siguin companys de treball o estudi o persones externes a la institució. L’obligació de distanciament serveix tant als llocs de treball com en reunions o en trobades informals (al passadís, a l’exterior, en àrees comunes, etc.), excepte a les aules, on la distància podrà ser menor sempre que s’estigui assegut i amb un aforament limitat d’acord amb les directrius de les autoritats sanitàries i universitàries.

PORTEM LA MASCARETA

Utilitzem la mascareta a l’hora de circular dins dels edificis, dins de les aules, mentre es romangui en espais amb accés a persones externes i sempre que no es pugui garantir la distància física de seguretat d’1,5m.

ENS RENTEM LES MANS SOVINT

Rentar-se sovint les mans és la millor manera d’evitar el contagi. Cal fer-ho sempre després de tocar objectes o superfícies que hagin estat en contacte amb altres persones: polsadors, fotocopiadora, taules, etc. A totes les aules i espais, hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la higiene de les mans i/o sabó en aquells llocs on hi ha pica amb aigua corrent.

VENTILEM ELS ESPAIS

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és l’aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes. Tanmateix, el virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits que podrien desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire o per conductes d’aire dels sistemes de climatització. Ventilar els espais sovint permet reduir la concentració d’aquestes gotes més petites.